Monthly Archives: január 2015

13 01. 2015

Triedenie komunálneho odpadu / A hulladék szétosztályozása

2016-12-26T16:54:55+00:00 13. januára 2015|Oznamy|

Milí spoluobčania! Odpad neúmerne zaťažuje nielen životné prostredie, ale i naše peňaženky. Pritom 2/3 zložiek komunálneho odpadu možno opätovne využiť ako druhotnú surovinu. Pripomíname, že poplatky z roka na rok za uloženie 1 t komunálneho odpadu budú narastať. Našou snahou [...]