Monthly Archives: marec 2015

10 03. 2015

Oceňovanie darcov krvi

2015-03-22T07:47:33+00:00 10. marca 2015|Oznamy|

Dňa 8.3.2015 sa konala výročná schôdza MS SČK v Čechynciach v miestnom kultúrnom dome. Jedným z bodov programu bolo odovzdávanie  plakiet  prof. MUDr. Jána Jánskeho za niekoľkonásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Z rúk predsedníčky MS SČK a starostu obce p.Róberta Kupečeka prevzali aj malé vecné dary [...]

1 03. 2015

Výzva pre držiteľov psov

2015-03-24T13:36:34+00:00 1. marca 2015|Oznamy|

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a  b) Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čechynce č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov (VZN), ktoré je zverejnené na internetovej stránke obce www.cechynce.sk, je chovateľ psa, resp. ten kto psa vedie povinný v záujme  dodržiavania  hygieny,  [...]