Monthly Archives: január 2016

21 01. 2016

PHSR mesta Nitry 2015-2023

2016-01-21T09:32:56+00:00 21. januára 2016|Oznamy|

Verejnosť v zmysle § 12 ods.2 zákona o posudzovaní môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu riešenia strategického dokumentu na adresu : Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr.69, 94901 Nitra, [...]

12 01. 2016

Oznam pre občanov – daňovníkov, držiteľov psov

2016-01-12T11:43:22+00:00 12. januára 2016|Oznamy|

Oznam pre občanov – daňovníkov, držiteľov psov  Obec Čechynce vychádzajúc zo zákona o dani z nehnuteľností upozorňuje fyzické a právnické osoby obce, že do 31. januára 2016 sú povinní nahlásiť zmeny v daňovom priznaní správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti [...]