Monthly Archives: október 2017

24 10. 2017

Oznam Správcu konkurznej podstaty.

2017-10-24T13:00:50+00:00 24. októbra 2017|Oznamy|

Oznamujeme občanom správu Správcu konkurznej podstaty. Dovoľujem si Vám uviesť do pozornosti, že v konkurze úpadcu PD Agrokombinát Dolná Nitra bolo v obchodnom vestníku č. 181/2017 vyhlásené ponukové konanie na speňaženie nehnuteľností v katastrálnom území obce Čechynce. V prípade, ak máte vedomosť o nejakom záujemcovi [...]

18 10. 2017

Jednoduché pozemkové úpravy – informačný materiál

2017-10-18T08:39:22+00:00 18. októbra 2017|Novinky|

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zasiela infor.o jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ), ktoré slúžia na majetkoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva v záujmových lokalitách, platných od 1.9.2017, upravených novelou zákona č.330/1991 Zb. JPÚ