Monthly Archives: október 2017

18 10. 2017

Jednoduché pozemkové úpravy – informačný materiál

2017-10-18T08:39:22+00:00 18. októbra 2017|Novinky|

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zasiela infor.o jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ), ktoré slúžia na majetkoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva v záujmových lokalitách, platných od 1.9.2017, upravených novelou zákona č.330/1991 Zb. JPÚ