Monthly Archives: marec 2018

29 03. 2018

Veľkonočné prianie – Húsvéti jókívánság

2018-03-29T10:14:14+00:00 29. marca 2018|Novinky|

Krásne a radostné dni cez veľkonočné sviatky a veľa životnej pohody v ďalších dňoch zo srdca želá v mene samosprávy obce Čechynce a všetkých zamestnancov obecného úradu Róbert Kupeček – starosta obce Meghittség, boldogság, áldás és béke, legyen a családod [...]

28 03. 2018

Oznam pre seniorov – Információ a szeniorok számára

2018-03-28T15:47:22+00:00 28. marca 2018|Novinky|

Pozvánka na  1. schôdzu základnej organizácie Jednoty  dôchodcov v Čechynciach. Prípravný výbor Jednoty dôchodcov v Čechynciach srdečne pozýva všetkých seniorov, ktorí odovzdali svoje prihlášky na Obecnom úrade na 1. Schôdzu Jednoty dôchodcov. Schôdza sa uskutoční v Kultúrnom dome obce Čechynce dňa 4.apríla so [...]

23 03. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE.

2018-03-23T08:31:23+00:00 23. marca 2018|Novinky|

Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE vyhlásila OZ Radošinka ako koordinátor regionálnej značky. V prílohe sa nachádzajú príslušné formuláre. Oznam je uverejnený aj na webovej stránke www.dolnanitra.sk a Facebooku. Reg. produkt PONITRIE Ĺ˝iadosĹĄ [...]