xcxmxl

About xcxmxl

This author has not yet filled in any details.
So far xcxmxl has created 16 blog entries.
7 04. 2015

Reprezentuje aj našu obec…

2016-12-26T16:54:54+00:00 7. apríla 2015|Novinky|

Čechynčanka Majka Štefanková, ktorá v týchto dňoch odcestovala na sústredenie vo futbale do Dubaja, kde  spolu s talentovanými dievčatami z okolia Nitry absolvuje  2 priateľské zápasy. Želáme jej, aby si tento zážitok užila a aby jej to pomohlo v jej [...]

10 03. 2015

Oceňovanie darcov krvi

2015-03-22T07:47:33+00:00 10. marca 2015|Oznamy|

Dňa 8.3.2015 sa konala výročná schôdza MS SČK v Čechynciach v miestnom kultúrnom dome. Jedným z bodov programu bolo odovzdávanie  plakiet  prof. MUDr. Jána Jánskeho za niekoľkonásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Z rúk predsedníčky MS SČK a starostu obce p.Róberta Kupečeka prevzali aj malé vecné dary [...]

1 03. 2015

Výzva pre držiteľov psov

2015-03-24T13:36:34+00:00 1. marca 2015|Oznamy|

V zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a  b) Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čechynce č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov (VZN), ktoré je zverejnené na internetovej stránke obce www.cechynce.sk, je chovateľ psa, resp. ten kto psa vedie povinný v záujme  dodržiavania  hygieny,  [...]

13 01. 2015

Triedenie komunálneho odpadu / A hulladék szétosztályozása

2016-12-26T16:54:55+00:00 13. januára 2015|Oznamy|

Milí spoluobčania! Odpad neúmerne zaťažuje nielen životné prostredie, ale i naše peňaženky. Pritom 2/3 zložiek komunálneho odpadu možno opätovne využiť ako druhotnú surovinu. Pripomíname, že poplatky z roka na rok za uloženie 1 t komunálneho odpadu budú narastať. Našou snahou [...]