Novinky

13 02. 2018

Zber separovaného odpadu – Osztályozott hulladék begyűjtése

2018-02-13T07:34:41+00:00 13. februára 2018|Novinky|

Zber separovaného odpadu – Osztályozott hulladék begyűjtése Obecný úrad v Čechynciach oznamuje, že zber plastových fliaš + tetrapakových a kovových obalov (vrecový zber) sa uskutoční dňa 15. februára 2018 t.j. vo štvrtok od 07,00 hod. spred Vašich domov. Žiadame občanov [...]

9 02. 2018

Oznam pre seniorov-dôchodcov – Információ a helyi szeniorok-nyugdíjasok számára

2018-02-09T09:52:40+00:00 9. februára 2018|Novinky|

Prípravný výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje seniorom - dôchodcom, že v Čechynciach sa zakladá organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej cieľom je združovať seniorov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Jej úlohou je pomáhať a chrániť práva seniorov, [...]

5 02. 2018

Čechynský spravodaj 1/2018 Csehi hírmondó

2018-02-05T12:03:33+00:00 5. februára 2018|Novinky|

V týchto dňoch sa ku vám dostáva ďalšie číslo Čechynského spravodaja. Príjemné čítanie prajeme. Ezekben a napokban kerül önökhöz a Csehi hírmondó legfrisseb száma. Kellemes olvasást kívánunk.  

17 01. 2018

Pozvánka na podujatie – „Uvítanie detí do života“ / Meghívó – „Újszülöttek fogadása“

2018-01-17T14:25:51+00:00 17. januára 2018|Novinky|

Obec Čechynce, zastúpená starostom obce Róbertom Kupečekom, pozýva rodičov detí narodených od 1.1.2017 do 31.12.2017: 1.Pavlína Emília Juríčková   2.Natália Šubová                    3.Sofia Kanásová                    4.Leonard Gašaj                      5.Oliver Szerzödi                    6.Adam Póčik                           7.Nina Antalová                     8.Hana Némethová               9.Mário Podhradský            10.Csámpaiová Betty Eszter 11.Tereza Baková                    [...]