Oznamy

13 12. 2017

Komplexná informácia pre občanov vo veci separovania odpadov-Közlemény a hulladék osztályozásáról

2017-12-13T08:20:51+00:00 13. decembra 2017|Oznamy|

Vážení občania, v týchto dňoch ste dostali do poštových schránok tlačenú verziu dokumentu: "Komplexná informácia pre občanov vo veci separovania odpadov" a elektronickú verziu si môžete prevziať priamo z našich stránok. Komplexná informácia pre občanov vo veci separovania odpadov harmonogram [...]

7 12. 2017

Parkovanie na verejných priestranstvách – Parkolás a nyilvános területeken

2017-12-07T13:02:06+00:00 7. decembra 2017|Oznamy|

Vážení občania, Žiadame Vás aby ste neparkovali na verejnom priestranstve z dôvodu zabezpečovania zimnej údržby ciest. Za prípadné poškodenie vozidiel pri odhŕňaní snehu a posypu ciest Obec nenesie zodpovednosť. Zároveň Vám oznamujeme, že parkovaním vozidiel na okrajoch ciest bránite plynulej cestnej premávke [...]