Oznamy

24 10. 2017

Oznam Správcu konkurznej podstaty.

2017-10-24T13:00:50+00:00 24. októbra 2017|Oznamy|

Oznamujeme občanom správu Správcu konkurznej podstaty. Dovoľujem si Vám uviesť do pozornosti, že v konkurze úpadcu PD Agrokombinát Dolná Nitra bolo v obchodnom vestníku č. 181/2017 vyhlásené ponukové konanie na speňaženie nehnuteľností v katastrálnom území obce Čechynce. V prípade, ak máte vedomosť o nejakom záujemcovi [...]

7 09. 2017

Predaj obecnej maringotky – eladó a községi lakókocsi

2017-09-07T13:30:15+00:00 7. septembra 2017|Oznamy|

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Vám oznamujeme, že obecná maringotka, ktorá je na kúpalisku Vadaš – Štúrovo je na predaj za 1 500 eur, prípadne dohodou podľa záujmu. Odvoz samotnej maringotky a prístrešku je na náklady kupujúceho. Záujemcovia sa môžu hlásiť na [...]