Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó 2018-02-16T15:47:36+00:00

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

1/2018

 

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

2/2017

 

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

1/2017

 

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

2/2016

 

Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó

1/2016

 
Čechynský spravodaj / Csehi hírmondó
1/2015
 
Milí čitatelia obecných novín! Upozorňujeme Vás, že vo výtlačku novín číslo 1/2015 strany  nenasledujú po sebe v poradí a teda nie sú uložené chronologicky od č. str. 1 až po č. str. 15, nakoľko táto verzia bola vytlačená v špeciálnom formáte A3 a zrkadlovo otočené. / Kedves olvasó! Figyelmébe ajánljuk, hogy a Csehi hírmondó 1/2015 számában az oldalak nincsenek  számozási sorrendben feltüntetve, mivel a nyomtatvány speciális formában lett kinyomtatva.