Informácie pre verejnosť o spôsobe nakladania s použitými batériami a akumulátormi.