Kalendár

Kalendár 2015-03-09T14:39:23+00:00

Events in apríl 2018

  • Klub tvorivých dielní – KD
  • Priateľský stolnotenisový zápas M.Cetín-Čechynce
  • Stavanie obecného mája - námestie pred OÚ a KD