Kontakt

Kontakt 2017-12-14T16:18:56+00:00

Adresa:
Základná škola Čechynce
Nitrianska ulica 1/82
951 07 Čechynce

Riaditeľ školy:
PaedDr. Adriana Vetríková
Telefón: 037/6581228
E – mail: zscechynce@pobox.sk

Vedúca školskej jedálne:
Mária Kramárová
Telefón: 037/6581215