Kostol svätého Jána Krstiteľa / Keresztelő Szent János-templom

Kostol svätého Jána Krstiteľa / Keresztelő Szent János-templom 2017-12-11T19:53:43+00:00

Prvá písomná zmienka o obci sa spomína v listine kráľa Bélu IV. r. 1248. Prvý kostol bol pravdepodobne postavený, keď sa obec stala majetkom ostrihornskej kapituly v 15. storočí. Prvotný záznam o kostole je spomínaný v r. 1715. Namiesto starého schátralého kostola sa postavil nový drevený v r. 1741, ktorý v r. 1796 zhorel do tla. Okamžite sa začalo so stavbou nového kostola a v r. 1798 bol nový kostol vysvätený biskupom Štefanom Gosztonyim.

Hlavný oltár má ústredný obraz Krstu Krista z r. 1914 od maliara Juharyho z Nitry. Patrónom nášho kostola je Ján Krstiteľ. Na počesť jeho narodenín sa v našej obci – Čechynce konajú hodové slávnosti. Kostol bol v r. 1928-33 rozšírený o dve krídla pred oltárom a sakristiou.

Fresky na klenbách boli namaľované v r. 1949 a obnovené v r. 1974 maliarom Františkom Szorádom zo Žirian z príspevkov Ľudovíta Nagya,  jeho manželky Emerencie rod. Hajdúovej a z príspevkov veriacich. V r. 1970 bola vykonaná oprava kostola celkovou omietkou brizolitom a bol zväčšený chór pod vedením kňaza Štefana Michala Dobrovodského a kostolného Ľudovíta Kluku. V r. 2004 boli obnovené všetky maľby v interiéri kostola maliarom Emilom Földešim z Čechyniec. V máji 2006 boli zahájené práce na celkovej rekonštrukcii strechy kostola, výmena škridle za medenú krytinu a vonkajšia maľba celého kostola, v roku 2017 výmena okien – oceľové za drevené. 5. júna 2006 bol daný dolu kríž, v ktorom sa našla pamätná listina – “EMLÉKLAP”, ktorú vraciame späť v stave v akom sa nachádzala.

Csehiről az első írásos emlék IV. Béla király idejéből való. A falu első temploma a 15. században épülhetett, ami az Esztergomi Érsekség tulajdonát képezte.  A templomról először 1715-ben tesznek említést. Az elöregedett templom helyébe 1741-ben elődeink fatemplomot építettek, amely 1796-ban porrá égett. Az új templom 1798-ban  készült el,  melyet Gosztonyi István püspök szentelt fel. A templom felújítása és megnagyobbítása 1928-tól 1933-ig tartott. A hívők,  valamint Nagy Lajos és felesége Hajdú Emerencia pénzbeli adakozásából a templom belső boltozatján lévő freskókat Szórád Ferenc zsérei festő készítette 1949-ben, és 1974-ben az egészet újrafestette.

A fő oltár Juhary mester nyitrai festő munkája 1914-ből.  A templom védőszentje Keresztelő Szent János. Az ő születésnapján, június 24-én van a csehi búcsú.

A templom következő restaurálása 1970-ben volt a hívek adakozásából Dobrovodský István Mihály plébános működése alatt. A munkálatokat Kluka Lajos templomatya irányította.  Ekkor nagyobbították meg a kórust is. 2004-ben Földeši Emil csehi lakos a templom egész belsejét átfestette. 2006 májusában kezdődött el a templom  széleskörű felújítása (tetőcsere -cserép helyett rézlemezek; ablakcsere – acél helyett fa, és a kulső burkolat felújítása). 2006. június 5-én emelték le a toronyról a keresztet, melyben egy EMLÉKLAP volt elhelyezve az utódoknak.  Ezt az EMLÉKLAPOT a mi üzenetünkkel tették   vissza eredeti formájában az eredeti helyre.