Návrh VZN č.4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce/Csehi község 4/2017 sz. általános érvényű rendelete-tervezet

návrh VZN 4-2017

2017-10-05T15:48:36+00:00 5. októbra 2017|Oznamy|

Nechaj Komentár