Nová rodinná tradícia – stretnutie ľudí s priezviskom Csámpai/I. CSÁMPAI VILÁGTALÁLKOZÓ