Novinky

3 11. 2017

Nebezpečenstvo pádu odlomenéj časti stromu – Letört fa

2017-11-03T12:09:49+00:00 3. novembra 2017|Oznamy|

Oznamujeme občanom, že z dôvodu nebezpečenstva pádu odlomenéj časti stromu v lokalite za zberným dvorom OcÚ a hrádzou rieky Nitra je vstup zakázaný, (alebo na vlastné riziko) kým sa nebezpečenstvo neodstráni. Tudatjuk, hogy a községi hivatal mögötti gyűjtőudvar és a [...]

2 11. 2017

Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania

2017-11-03T11:05:36+00:00 2. novembra 2017|Oznamy|

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony: – zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, – zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane [...]

24 10. 2017

Oznam Správcu konkurznej podstaty.

2017-10-24T13:00:50+00:00 24. októbra 2017|Oznamy|

Oznamujeme občanom správu Správcu konkurznej podstaty. Dovoľujem si Vám uviesť do pozornosti, že v konkurze úpadcu PD Agrokombinát Dolná Nitra bolo v obchodnom vestníku č. 181/2017 vyhlásené ponukové konanie na speňaženie nehnuteľností v katastrálnom území obce Čechynce. V prípade, ak máte vedomosť o nejakom záujemcovi [...]

18 10. 2017

Jednoduché pozemkové úpravy – informačný materiál

2017-10-18T08:39:22+00:00 18. októbra 2017|Novinky|

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zasiela infor.o jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ), ktoré slúžia na majetkoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva v záujmových lokalitách, platných od 1.9.2017, upravených novelou zákona č.330/1991 Zb. JPÚ