Organizácia vyučovania

Organizácia vyučovania 2016-12-26T16:54:51+00:00
1. vyučovacia hodina 7.45 – 8.30
1. prestávka 10 minút
2. vyučovacia hodina 8.40 – 9.25
2. prestávka 15 minút
3. vyučovacia hodina 9.40 – 10.25
3. prestávka 10 minút
4. vyučovacia hodina 10.35 – 11.20
4. prestávka 10 minút
5. vyučovacia hodina 11.30 – 12.15
5. prestávka 20 minút
6. vyučovacia hodina 12.35 – 13.20

Prevádzka ŠKD:   11.20 – 16.00