Oznam pre seniorov-dôchodcov – Információ a helyi szeniorok-nyugdíjasok számára

Prípravný výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska oznamuje seniorom – dôchodcom, že v Čechynciach sa zakladá organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej cieľom je združovať seniorov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Jej úlohou je pomáhať a chrániť práva seniorov, združovať ich pri záujmovej činnosti, pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií ako aj spoznávaní krajiny prostredníctvom výletov. V prípade záujmu o členstvo sa môže senior – dôchodca prihlásiť na Obecnom úrade počas úradných hodín v termíne do 28.2. Podrobnejšie informácie sa dozviete na 1. stretnutí členov základnej organizácie. Termín konania 1. stretnutia bude oznámený obecným rozhlasom.

     A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete tudatja a helyi nyugdíjasokkal – szeniorokkal, hogy községünkben megalakulóban van a nyugdíjas – szenior klub, melynek célja egyesíteni a nyugdíjasokat nemzetiségi, faji, politikai és felekzeti megkülönböztetés nélkül, valamint szociális háttér megkülönböztetése nélkül. A feladata segíteni és védeni a nyugdíjasok jogait, közös kirándulások szervezése, kulturális- és sport rendezvények szervezése. Érdeklődés esetén a nyugdíjasok jelentkezhetnek a helyi községi hivatalban február 28-ig. Bővebb információt az alapszervezet 1. összejövetelén kapnak, melynek a pontos időpontját tudatjuk Önökkel a közeljövőben.

2018-02-09T09:52:40+00:00 9. februára 2018|Novinky|

Nechaj Komentár