Oznam základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Čechynciach