Personálne obsadenie MŠ

Personálne obsadenie MŠ 2017-08-01T14:16:45+00:00

Pedagogický personál

Riaditeľka MŠ: Silvia Dienesová
Učiteľka MŠ: Erika Pócsiková
Učiteľka MŠ: Alena Kačírová

Prevádzkový personál

Upratovačka: Mária Dóciová
Vedúca jedálne: Mária Kramárová
Kuchárka: Anna Marková
Pomocná sila v kuchyni: Mária Kramárová