Poďakovanie

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Modzga Jozefovi, p. Borbély Otovi, p. Hajdú Štefanovi, p. Čery Daliborovi a p. Kupeček Róbertovi za vynaložené úsilie počas brigády na orezávaní konárov na stromoch v blízkosti kostola a za vyčistenie okapových rýn kostola a p. Petrovi Gunišovi za maliarske a natieračské práce vykonané na Lurdskej jaskyni v areály cintorína.

2016-12-26T18:37:08+00:00 28. marca 2016|Novinky|

Nechaj Komentár