Čistička odpadových vôd – zmena riešenia prepojovacích potrubí

Čistička odpadových vôd – zmena riešenia prepojovacích potrubí 2017-02-02T16:29:44+00:00

Project Description

Našej obci v roku 2015 bola poskytnutá dotácia v sume 98 180,37 eur (a čiastka spolufinancovaná obcou bola suma 5 167,39 eur.) z Environmentálneho fondu za účelom realizácie prepojovacích potrubí na zlepšenie odtoku vyčistených odpadových vôd. Nakoľko v jarných období je hladina rieky Nitra vyššie ako výustny objekt gravitačného odtoku vyčistených odpadových vôd nie je možné tento výustný objekt používať. Nové prepojovacie potrubie obsahuje nie len gravitačný-, ale aj tlakový odtok. V uzáverovej šachte sa nachádza tlakové čerpadlo, ktoré tlačí vyčistenú odpadovú vodu do vodného stĺpca rieky Nitra.

Pred

Počas

Po