Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce

Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce 2017-02-02T16:29:20+00:00

Project Description

V mesiaci september 2015 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Čechynce o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho  rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v sume 7 000.-eur (kapitálové výdavky). Výška vlastných zdrojov obce bola suma 1 763,30.- eur. Bolo namontovaných 11 ks pevných kamier a to:

  • 3 ks sledujú dôležitú križovatku ciest pri ZŠ a príjazdy do obce smerom od Nitry, Malého Cetína a Golianova
  • 5 ks kamier sleduje okolie budovy ZŠ, multifunkčné ihrisko a okolie, detské ihrisko a okolie
  • a 3 ks kamier sleduje priestor okolo domu smútku, cintorína a kostola.

Projekt bol ukončený ku koncu mesiaca november 2015.