Investície v MŠ a ZŠ Čechynce v roku 2017

Investície v MŠ a ZŠ Čechynce v roku 2017 2017-11-08T22:11:34+00:00

Project Description

Aj v roku 2017 obec Čechynce vyčlenila a investovala finančné prostriedky na zveľadenie vlastných objektov a to MŠ, ZŠ, školskej jedálne s kuchyňou ako aj celého areálu. V budove ZŠ bola v mesiacoch január – marec vykonaná kompletná rekonštrukcia učebne IKT / učebňa informačno-komunikačných technológií/, vrátane výmeny podlahovej krytiny, novej maľovky stien, výmeny dverí, úpravy obkladu v hygienickom kútiku, zhotovenia nového krytu na radiátor, nákupu nového kancelárskeho nábytku a to PC písacích stolov, detských kancelárskych stoličiek a kancelárskeho kresla pre pedagóga, kancelárskych skríň s posuvnými dverami. Boli zakúpené nové PC prístroje / zabudované v nových monitoroch/, nové klávesnice, myši a podložky. Skvalitnilo sa vybavenie Čitateľského kútika, pribudli v ňom nové policové regály, niekoľko nových knižných titulov v slovenskom i maďarskom jazyku a pohodlné sedacie vaky pre deti. Boli zakúpené a osadené dvere v „starej časti budovy ZŠ“ na poschodí a to na učebniach, toaletách a malej telocvični. Staršie stoličky pre vyučujúce nahradili nové kancelárske kreslá. Rozšíril sa sortiment telocvičného náradia o kompletný „florbalový set“ a lopty futbalové a basketbalovú. Toho času sú už objednané sady moderného školského nábytku značky Titan od firmy Školex do dvoch učební s termínom dodania na začiatok apríla 2017. Do ŠKD /školského klubu detí/ sa zakúpili nové stavebnice, konštrukčné hry, legá a spoločenské hry.

Lavice ZŠ – Pred a po