Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce 2017-02-02T16:29:29+00:00

Project Description

Obci bola poskytnutá dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z operačného programu – konkurencieschopnosť a hospodársky rast v sume 178 584,80 eur pričom suma hradená obcou bola 8 929,24 eur. Na základe týchto skutočností v mesiacoch máj-jún 2015 prebehlo verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci. Po splnení podmienok účasti v predmetnom obstarávaní sa umiestnila firma GAAD REAL s.r.o. Prešov na 1.mieste, preto bola v mesiaci september podpísaná zmluva s menovanou firmou. Spolu bolo osadených 170 ks pouličných svietidiel (z toho 9 ks parkové svietidlá) a projekt bol ukončený k 30.11.2015.

Namontované boli LED svietidlá s elektrickým riadeným stmievateľným predradníkom.