Nové šatne pre mládež

Nové šatne pre mládež 2017-02-02T16:33:53+00:00

Project Description

V mesiaci máj 2015 sa začalo s vybudovaním nových šatní pre mládež FC Čechynce. Finančná podpora od p.Vavríka, p.Sedlára a p.Rumanovského a aj od p.Fatulu nám pomohla pri  stavebných prácach ako výkopové a zemné práce, zakúpenie betónovej zmesi, nákup izolačných materiálov.  Brigádnickou formou priložili ruku k dielu aj  futbalisti, výbor futbalového oddielu, verní fanúšikovia a urobili ďalšie murárske, stolárske, zváračské, klampiarske a elektrikárske práce.