Nový FIT PARK

Nový FIT PARK 2017-10-05T07:59:18+00:00

Project Description

Začiatkom septembra 2017 sa začala v našej obci budovať nekrytá posilňovňa – fit park. Nachádzať sa bude v centre obce v areály miestnej ZŠ. Vo fit parku budú k dispozícii cvičiace stroje a využívať ich bude môcť ktorýkoľvek občan obce, pre vlastný fyzický rozvoj. Fit park je určený pre všetky vekové kategórie, sú tam základné stroje na precvičovanie jednotlivých častí tela, strojov je 5 ks – pre dospelých  a plánujeme v jesenných mesiacoch dobudovať ďalšie 2 ks balančných športových prvkov pre deti, ktoré budú použiteľné celoročne. Vznik fit parku je financovaný z veľkej časti z vlastných zdrojov.