Oprava časti stavby

Oprava časti stavby 2017-02-02T16:33:43+00:00

Project Description

V mesiaci jún 2015 boli opravené časti stavby v areály bývalej zeleninovej záhrady v obci Čechynce, susediace s obecným chodníkom popri Nitrianskej ulici. Financie boli poskytnuté obci na zakúpenie materiálu od správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárskeho družstva Agrokombinát Dolná Nitra v konkurze Veľký Cetín. Práce vykonali zamestnanci obecného úradu.

Pred a po oprave.