Premiestnenie odpadového hospodárstva v miestnom cintoríne

Premiestnenie odpadového hospodárstva v miestnom cintoríne 2017-02-02T16:26:20+00:00

Project Description

Na začiatku roka 2016 sa začalo s prácami v miestnom cintoríne kvôli premiestneniu odpadového hospodárstva z dôvodov :

  • Nakoľko obec si na vlastné náklady odváža biologický odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad z cintorína) a pri manipulačných prácach techniky dochádza k poškodzovaniu chodníkov v cintoríne (v minulosti došlo aj k poškodeniu náhrobného kameňa občana obce) obecné zastupiteľstvo schválilo premiestnenie kontajnerového stojiska k domu smútku,
  • Nakoľko nedisciplinovaní občania neseparujú odpad z cintorína (ako sklo, plasty, rastlinný odpad), preto zamestnancom a aktivačným pracovníkom trvá niekoľko hodín tieto segmenty vyseparovať,
  • Nové odpadové hospodárstvo v cintoríne bude neustále pod drobnohľadom kamerového systému obce a tak môžeme vyselektovať nedisciplinovaných občanov,
  • Nové odpadové hospodárstvo v cintoríne bude mať vchod z Kostolnej ulici a tak prístup techniky bude jednoduchší, praktickejší a oveľa šetrnejší už vybodovanému majetku.

Občania naďalej budú mať možnosť triediť odpad z cintorína ako svietniky, kahance, umelé kvetiny a zelený odpad rastlinného pôvodu do pristavených smetných nádob a do veľkoobjemového kontajnera. Výroba, murárske práce a zakúpenie stavebného materiálu bolo uskutočnené (bude taktiež uskutočnené) z vlastných zdrojov.