Rekonštrukčné práce v MŠ a ZŠ Čechynce

Rekonštrukčné práce v MŠ a ZŠ Čechynce 2017-02-02T16:30:26+00:00

Project Description

Počas letných prázdnin sa vykonali drobné stavebné a rekonštrukčné práce v budove miestnej materskej- a základnej školy z vlastných zdrojov. Kvôli zväčšeniu skladu na odkladanie výzdob, hračiek a iných denne nepoužívaných vecí sa vymurovala priečka na  chodbe ZŠ. Kvôli úspore energií sa vymenili v celej budove  ZŠ klasické ventily na radiátoroch ústredného kúrenia na termostatické radiátorové ventily.

Pred a po rekonštrukcii.