Revitalizácia verejného priestranstva okolo autobusovej zastávky pri ZŠ

Revitalizácia verejného priestranstva okolo autobusovej zastávky pri ZŠ 2017-02-02T16:34:41+00:00

Project Description

V mesiaci apríl 2015 bolo upravené verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke ZŠ na Nitrianskej ulici z vlastných zdrojov. V tom istom roku v mesiaci jún bol obci poskytnutý  dar v hodnote 1.090,50.- eur s DPH umelý trávnik vrátane obrubníkov, podložia s celkovou realizáciou so zabezpečením proti odcudzeniu za jedno euro od firmy SPS – Ing. Karol Hattas.

Pred a po revitalizácii

Pred, počas a po revitalizácii