Revitalizácia okolia bytoviek – Čechynce – I. etapa

Revitalizácia okolia bytoviek – Čechynce – I. etapa 2017-09-18T16:41:54+00:00

Project Description

Na základe vypracovania a podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a to z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny – zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku nám 30.3.2017 bola aj schválená dotácia vo výške 5.000,-eur. Obec z vlastných zdrojov prispeje na tento projekt sumou 2.959,89,- eur. Z finančných prostriedkov boli v mesiaci september vykonané prípravné a výsadbové práce a realizačné práce na novom trávniku.