Tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry a informačné tabule

Tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry a informačné tabule 2017-02-02T16:30:00+00:00

Project Description

V mesiaci august 2015 boli v obci osadené informačné tabule na vstupoch do obce popri cestných komunikácií z mesta Nitry a z obcí Golianovo a Malý Cetín, ktoré označujú príslušnosť obce k územiu Regionálneho združenia Dolná Nitra o.z. A v tom istom mesiaci bola osadená trojjazyčná  (SJ, AJ, MJ) tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry so zaujímavosťami mikroregiónu na centrálnom verejnom priestranstve v parku pri ZŠ Čechynce.