Verejnoprospešné služby obce

Verejnoprospešné služby obce 2017-11-14T15:00:29+00:00

Project Description

 

Povrchová úprava miestnej komunikácie – Rybárska cesta – Halász utca

 

Povrchová úprava výtlkov na miestnej komunikácii pri bytovke č.3

 

Zber veľkoobjemového odpadu jar 2017

 

Osadenie novej úradnej tabule

 

Štandardná údržba multifunkčného ihriska

 

Príprava a osadenie stojana pri kult. dome

 

Prípravne práce pred sv. omšou pri soche Sv. Urbana vo vinohradoch

 

Doplnenie verejného osvetlenia v obci na Nitrianskej ulici

 

Montáž nábytku v ZŠ

 

Prečistenie prečerpávacej šachty pri ČOV

 

Rekonštrukčné úpravy na obecnej maringotke

 

Osadenie cestných bezpečnostných zábradlí – Ulica na Pažiti

 

Revitalizácia okolia prečerpávacej stanici – Nová ulica

 

Starostlivosť o rigoly

 

Starostlivosť o životné prostredie

 

Povrchová úprava miestnej komunikácie – Úzka ulica/Keskeny utca

 

Prípravne práce pred obecným podujatím – „Letné obecné slávnosti – Ukončenie leta 2017/Nyárbúcsúztató falunap 2017“

 

Výkopové a zemné práce k zriadeniu internetového pripojenia budovy ČOV

 

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch

 

Zber veľkoobjemového odpadu jeseň 2017

 

Starostlivosť o životné prostredie jeseň 2017

 

Odstránenie nedostatkov na ČOV Čechynce