Výroba a osadenie lavičiek v obci

Výroba a osadenie lavičiek v obci 2017-02-02T16:33:30+00:00

Project Description

V mesiaci apríl 2015 bolo vyrobených a v mesiaci jún 2015 aj osadených 5 ks lavičiek drevo kombinácia so železom na verejné priestranstvá. Jedna lavička bola osadená pred obecným úradom, ďalšie 2 ks na ostrovček pri  autobusovej zastávke ZŠ na Nitrianskej ulici a ďalšie 2 ks v areály miestneho cintorína pred domom smútku. Materiál bol zakúpený z vlastných zdrojov.

Počas výroby…
11.4.2015

Po osadení…
19.4.2015