Využitie plochy na zastávkach

Využitie plochy na zastávkach 2017-02-02T16:41:30+00:00

Project Description

Obec Čechynce  na základe objednávok zo strany  firmy Agrokomplex – Národné Výstavisko, štátny podnik  Nitra vychádza ústrety vo veci prenájmu plochy na čakárni (autobusovej zastávky) za účelom propagácie výstav, podujatí a veľtrhov organizované podnikom Agrokomplex – Národné Výstavisko Nitra za finančnú čiastku. Obec sa na základe tejto objednávky zaväzuje umožniť propagáciu podľa kalendára podujatí firmy Agrokomplex – Národné Výstavisko Nitra na bočných stranách autobusových zastávok na Nitrianskej ulici „Pri bytovkách“ v smere od Malého Cetína do Nitry v počte 2 ks na náklady spomínanej firmy.

Pred

Po