Zveľadenie miestneho športového areálu

Zveľadenie miestneho športového areálu 2017-06-09T15:54:48+00:00

Project Description

Na základe vypracovania a podania žiadosti o dotáciu vedením FC Čechynce bola schválená zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 27. marca 2017 v súlade s uznesením č. 48/2017 z 30. riadneho zasadnutia finančná dotácia a zároveň so zmluvou č.106/2017 sa  zaviazal NSK poskytnúť  prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu nasledovne:

  • Zveľadenie športového areálu a nákup športových potrieb.

V rámci brigádnických aktivít členov vedenia, hráčov a fanúšikov klubu a v spolupráci s obcou Čechynce budú vykonané nasledovné práce :

  • Výkopové a zemné práce na osadenie zvislých častí (oporné stĺpy) prístrešku
  • Zváračské, natieračské a maliarske práce na nosných častiach prístrešku
  • Tesárske a pokrývačské práce na strešnej časti prístrešku
  • Montážne práce