Pozvánka na zasadnutie stavebnej komisie dňa 19.9.2017