Predaj obecnej maringotky – eladó a községi lakókocsi

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Vám oznamujeme, že obecná maringotka, ktorá je na kúpalisku Vadaš – Štúrovo je na predaj za 1 500 eur, prípadne dohodou podľa záujmu. Odvoz samotnej maringotky a prístrešku je na náklady kupujúceho. Záujemcovia sa môžu hlásiť na Obecnom úrade v  Čechynciach osobne počas pracovných hodín alebo na tel. čísle 037/658 12 33 do 11. septembra 2017.

A helyi képviselőtestület határozata értelmében eladó a Csehi község tulajdonában lévő lakókocsi (maringotka), amely a Párkányi Vadas fürdőhelyen van. Eladási ár 1 500 euró, esetleg közös megegyezés szerint az érdeklődéstől függően. A lakókocsi elszállítását a vevő biztosítja. Bővebb információt kérhetnek személyesen a helyi községi hivatalban 2017. szeptember 11-ig vagy a következő telefonszámon: 037/658 12 33.

2017-09-07T13:30:15+00:00 7. septembra 2017|Oznamy|

Nechaj Komentár