Rada školy

Rada školy 2016-12-26T17:04:26+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rada školy pri ZŠ Čechynce – zloženie členov

PaedDr.Erika Brindzová – predseda RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
Klaudia Hegelyová – člen RŠ, zástupca pedagogických zamestnancov
Dana Brathová – člen RŠ, zástupca rodičov
Monika Kováčová – člen RŠ, zástupca rodičov
Emília Šubová – člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov
Dalibor Čery – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing.Andrej Kupecsek, PhD – člen RŠ, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Čechynce v školskom roku 2016/2017

 

OKTÓBER

 1. Otvorenie, privítanie nových členov RŠ
 2. Voľba predsedu RŠ
 3. Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 4. Oboznámenie s iŠkVP ZŠ Čechynce
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

JANUÁR

 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I.polroku šk.r.2016/2017
 4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok
 5. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver

 

APRÍL

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácie o krúžkovej činnosti, mimoškolských aktivitách a Škole v prírode
 4. Aktuálne otázky týkajúce sa chodu školy
 5. Diskusia
 6. Uznesenie
 7. Záver

 

JÚN

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Hodnotiaca správa o činnosti RŠ za šk.r.2016/2017
 4. Informácia o hospodárení školy
 5. Zhodnotenie spolupráce školy, rodičov a iných zložiek
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.