Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín 2017-11-14T11:22:35+00:00

Rozvrh hodín podľa ročníkov                         školský rok 2017/2018

Trieda: I. Vyučovací jazyk: slovenský
Deň Hodiny
1 2 3 4 5 6
Pondelok NAV SJL MAT SJL TSV  
Utorok SJL ANJ PRV VYV VYV  
Streda SJL HUV SJL MAT    
Štvrtok SJL ANJ SJL MAT    
Piatok SJL TSV SJL MAT    
Trieda: II. Vyučovací jazyk: slovenský
Deň Hodiny
1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL NAV SJL MAT    
Utorok SJL ANJ TSV MAT PRV  
Streda SJL MAT SJL VYV VYV  
Štvrtok SJL ANJ TSV PRV SJL  
Piatok SJL MAT HUV SJL    
Trieda: III. Vyučovací jazyk: slovenský
Deň Hodiny
1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL NAV/ETV SJL MAT ANJ  
Utorok SJL ANJ TSV MAT PRI  
Streda SJL MAT SJL VYV PCV INF
Štvrtok SJL ANJ TSV PRI    
Piatok SJL MAT HUV SJL VLA  
Trieda: IV. Vyučovací jazyk: slovenský
Deň Hodiny
1 2 3 4 5 6
Pondelok NAV/ETV SJL MAT SJL TEV  
Utorok SJL ANJ PRI VYV VYV  
Streda SJL HUV SJL MAT INF  
Štvrtok SJL ANJ SJL VLA MAT PCV
Piatok SJL TEV PRI MAT ANJ  
Trieda: I. Vyučovací jazyk: maďarský
Deň Hodiny
1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL MAT NAV MJL    
Utorok SJL ANJ MJL MAT HUV  
Streda MJL SJL SJL TSV VYV  
Štvrtok SJL ANJ MAT MJL    
Piatok MJL SJL MAT TSV PRV