S platnosťou od 10.12.2017 prichádzajú do platnosti nové cestovné poriadky prímestskej dopravy.

Tu si môžete pozrieť výpis zmien , ktoré sa od 10.12.2017 budú realizovať:

Linka 403411 Nitra – Kolíňany – Žirany

 • Na spoji 3 úprava medzizastávkových časov

Linka 403403 Nitra – Rišňovce – Kľačany

 • Posun spoja 17 s odchodom o 11.00 h z AS Nitra na nový odchod o 10.55 h
 • Doplnená poznámka k spoju 17 „nadväzuje na prípoj 204421/19 na zastávke Rišňovce, rázc. Rumanová
 • Posun spoja 6 s odchodom o 4.40 h zo zastávky  Rišňovce, žel.st.  do Nitry na nový odchod o 4.35 h a výmena zastávky Nitra, Braneckého za Nitra, Štúrova. Doplnenie poznámky,, nadväzuje na zastávke Nitra, Štúrova na linku MHD č. 17 s odchodom 5.26 h do priemyselnéjo parku Sever
 • Na spoji 18 s odchodom 12.35 h zo zastávky Rišňovce, žel.st  do Nitry výmena zastávky Nitra, Braneckého za Nitra, Štúrova. Doplnenie poznámky,, nadväzuje na zastávke Nitra, Štúrova na linku MHD č. 17 s odchodom 13.25 h do priemyselnéjo parku Sever

Linka 403401 Nitra – Veľké Zálužie

 • Na spoji 30 úprava medzizastávkových časov
 • Na spoji 32 predĺženie jazdnej doby o 5 minút

Linka 403428 Nitra – Cabaj-Čápor – Mojmírovce – Nitra

 • Na spoji 5 úprava medzizastávkových časov

Linka 403468 Nitra – Vráble – Levice

 • Na spoji 48 úprava medzizastávkových časov a predĺženie JD o 10 minút + zmena znamienka na X+67
 • Spoj 56 zrušený
 • Na spoji 27 doplnenie zastávky Vráble, ZŠ
 • Doplnená poznámka k spoju 1 „ je prípojom pre spoj 407409/13  na zastávke Vráble, AS“ do Levíc
 • Na spoji 67 zrušená zastávka Vráble, Matador
 • Posun spoja 15 s odchodom o 8.00 h z AS Vráble na nový odchod o 7.50 h
 • Nový spoj 72 premávajúci z AS Levice v sobotu s odchodom o 8.30 h
 • Na spoji 18 s odchodom z AS Levice o 8.45 h zmena prevádzky. Spoj bude premávať v pracovných dňoch

Linka 403423 Nitra – Šaľa

 • Na spoji 29 doplnenie zastávky Cabaj-Čápor, ráz.
 • Zastávka Trnovec nad Váhom, Jednota premenovaná na Trnovec nad Váhom, Nitrianska

Linka 403417 Nitra – Paňa

 • Na spoji 15 zrušená zastávka Veľký Cetín, ZŠ
 • Spoj 4 zrušený

Linka 403405 Nitra – Nové Sady – Kapince

 • Na spoji 6 úprava medzizastávkových časov
 • Na spoji 24 zrušený úsek od zastávky Nové Sady ZŠ po Nitra AS. Spoj bude premávať v X10
 • Nový spoj 4 s odchodom o 15.30 h zo zastávky Nové Sady, Ceroviny, RD, premávajúci v X49

Linka 403418 Nitra – Mojzesovo

 • Nový spoj 20 s odchodom zo zastávky Černík, pošta o 4.25 h , so zachádzkou do obce Paňa
 • Zastávka Černík, domovina premenovaná na Černík, na Vŕšku
 • Zastávka Černík, 197 premenovaná na Černík, zdravotné stredisko

Linka 403402 Nitra – Sereď – Trnava

 • Posun spoja 11 s odchodom o 7.00 h z AS Nitra na nový odchod o 7.05 h
 • Zastávka Šoporňa, zdravotné stredisko premenovaná na Šoporňa, Dipex. Platí aj pre linku 403452
 • Na spoji 33 s odchodom o 4.00 h z AS Nitra doplnené zastávky Vlčkovce, cukrovar a Vlčkovce , obec
 • Na spoji 14 s odchodom o 14.05 h z AS Trnava zmena prevádzky spoja. Spoj bude premávať v X32
 • Nový spoj 18 s odchodom o 14.05 h z AS Trnava zo zastávkami Vlčkovce, cukrovar a Vlčkovce , OcÚ a Vlčkovce rázc.,  premávajúci v X35
 • Na spoji 36 s odchodom o 14.34 h zo zastávky Zavar, PSA, Peugeot zrušené zastávky Zavar, obec, Zavar, Hlavná a Križovany nad Dudváhom, pošta
 • Na spojoch 1,39,4,22,13,19 úprava medzizastávkových časov
 • Na spoji 39 a 22 úprava medzizastávkových časov

Linka 403416 Nitra – Lapáš – Golianovo – Malý Cetín

 • Posun spoja 17 s odchodom o 11.20 h z AS Nitra na nový odchod o 11.25 h
 • Zastávka Malý Lapáš, Domovina premenovaná na Malý Lapáš, Čerešňová
 • Zastávka Malý Lapáš, Jednota premenovaná na Malý Lapáš, Na Pažiti

Linka 403433 Nové Sady – Šurianky

 • Nový spoj 1 s odchodom o 15.35 h zo zastávky Nové Sady, ZŠ, premávajúci v X10

Linka 403406 Nitra – Horné Obdokovce

 • Nový spoj 2 s odchodom o 15.50 h zo zastávky Šurianky, Jednota, premávajúci v X10

Linka 403430 Nitra – Alekšince – Lukáčovce

 • Doplnená poznámka k spoju 28 „nadväzuje na spoj 403404/30 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“
 • Doplnená poznámka k spoju 12 „nadväzuje na spoj 203413/7 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“

Linka 403404 Nitra – Zbehy – Alekšince – Lukáčovce

 • Doplnená poznámka k spoju 30 „ je prípojom pre spoj 403430/28 na zastávke Alekšince, žel.st do Nitry“
 • Na spoji 14,15,16 úprava medzizastávkových časov

Linka 403424 Nitra – Duslo, Šaľa – Rastislavice

 • Na spoji 12 úprava medzizastávkových časov

Linka 403415 Nitra – Vráble

 • Na spoji 14 a 13 zrušená zastávka Vráble, Matador
 • Posun spoja 26 s odchodom o 19.20 h z AS Vráble na nový odchod o 19.10 h
 • Posun spoja 23 s odchodom o 16.25 h z AS Nitra na nový odchod o 16.30 h

Linka 403463 Chyndice – Klasov – Nitra

 • Posun spoja 8 s odchodom o 16.00 h z AS Nitra na nový odchod o 16.05 h

Linka 403422 Nitra – Veľká Dolina

 • Na spoji 44 úprava medzizastávkových časov

Linka 403467 Vráble- Veľký Cetín – Vinodol – Černík

 • Na spojoch 11,25,12,24 pridanie zastávky Vinodol, Dolný Vinodol, dolný koniec

Optimalizácia jazdných dôb na linkách

 • 403403
 • 403434
 • 403435
 • 403468 na párnych spojoch v úseku Vráble – Nitra

Na ostatných linkách sa nerealizovala žiadna úprava.  

 

 
   

 

 

 

2017-11-28T13:42:28+00:00 28. novembra 2017|Novinky|

Nechaj Komentár