Samospráva 2018-04-04T15:50:19+00:00
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení hostia!

Stojíme na prahu nového volebného obdobia 2014-2018  a tým pádom sú pred nami  štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Pred malou chvíľkou sme spoločne zložili zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy. Dovoľte mi úprimne Vám zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec maximum. Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa uchádzali o priazeň našich občanov, spoločne zvládneme. Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia ako aj návštevníci našej obce. Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme, tých ktorých zastupujeme.

Dovoľte mi využiť z tohto miesta príležitosť a poďakovať predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu ako aj starostovi obce za prácu vo volebnom období 2010-2014 a za všetko pozitívne, čo pre našu obec urobili. Taktiež ďakujem voličom za účasť vo voľbách a všetkým kandidátom v komunálnych voľbách za slušnú a korektnú kampaň. Každý z nás, či je volený zástupca alebo občan má možnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek oblasti života našej obce, preto sa týmto obraciam na každé, kto má záujem pomôcť.

Ďakujem za pozornosť.

Starosta obce

Róber Kupeček

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Dalibor Čery
Ladislav Imre
Ing. Andrej Kupecsek PhD.
Erik Penzeš
Mgr. Jozef Pócsik
Štefan Solčanský
Jana Süttöová
Vendelín Száraz
Róbert Földeši

Zástupca starostu obce

Dalibor Čery

Hlavný kontrolór obce

Ing. Gabriela Baková

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda komisie
Erik Penzeš

Členovia komisie
Mgr. Jozef Pócsik
Štefan Solčanský

Finančná a sociálna komisia

Predseda komisie
Dalibor Čery

Členovia komisie
Róbert Földeši
Ing. Beňadik Čampai
Ing. František Očadlík
Ing. Miloš Jandura

Stavebná komisia

Predseda komisie
Erik Penzeš

Členovia komisie
Vendelín Száraz
Ing. Michal Kováč
Miloš Németh

Komisia pre rozvoj kultúry a športu

Predseda komisie
Ing. Andrej Kupecsek PhD.

Členovia komisie
Mgr. Jozef Pócsik
Gabriel Šuba
Andrea Vargová
Erika Pócsiková
Magdaléna Plevková
Angelika Kurcsová

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie
Štefan Solčanský

Členovia komisie
Ladislav Imre
Jana Süttöová
František Nagy