Seminár k novele zákona 504/2003 Z. z. – Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov