červený kríž

10 03. 2015

Oceňovanie darcov krvi

2015-03-22T07:47:33+00:00 10. marca 2015|Oznamy|

Dňa 8.3.2015 sa konala výročná schôdza MS SČK v Čechynciach v miestnom kultúrnom dome. Jedným z bodov programu bolo odovzdávanie  plakiet  prof. MUDr. Jána Jánskeho za niekoľkonásobné bezpríspevkové darovanie krvi. Z rúk predsedníčky MS SČK a starostu obce p.Róberta Kupečeka prevzali aj malé vecné dary [...]