Úradná tabuľa

14 12. 2016

VZN 6-2016, 7-2016, 1-2017, 2-2017

2016-12-14T13:37:06+00:00 14. decembra 2016|Novinky|

VZN č. 6/2016 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd VZN č. 7/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Čechynce VZN [...]