Termíny ZRPŠ a zasadnutí PR

Termíny ZRPŠ a zasadnutí PR 2017-11-15T21:31:27+00:00

Plán zasadnutí pedagogických rád:

 • 30.08.2017 – Pedagogická rada a pracovná porada
 • 22.11.2017 – Pedagogická rada a pracovná porada
 • 25.01.2018 – Pedagogická rada a pracovná porada
 • 19.04.2018 – Pedagogická rada a pracovná porada
 • 25.06.2018 – Pedagogická rada a pracovná porada

Plán rodičovských združení:

 • 13.09.2017 o 16.00 hodine
 • 10.01.2017 o 16.00 hodine
 • 11.04.2018 o 16.00 hodine
 • 06.06.2018 o 16.00 hodine

Plán zasadnutí metodických združení:

 • 31.08.2017 – 1. zasadnutie MZ
 • 23.11.2017 – 2. zasadnutie MZ
 • 08.02.2018 – 3. zasadnutie MZ
 • 12.04.2018 – 4. zasadnutie MZ
 • 07.06.2018 – 5. zasadnutie MZ