Tradičné stavanie mája… / Hagyományos májusfa állítás…

Už niekoľko rokov sa obyvatelia obce Čechyniec vždy 30. apríla stretávajú pri KD na obľúbenom kultúrnom podujatí, ktoré približuje tradície našich predkov – na stavaní Mája. Máj, teda mladý silný strom predstavuje odnepamäti symbol prichádzajúcej jari, rozvíjajúceho sa života a lásky. Spoločné stavanie Mája v centre obce už roky zbližuje obyvateľov našej obce, spríjemňuje im posledný aprílový podvečer a je ideálnou príležitosťou na stretnutia s priateľmi a vychutnanie si pekného kultúrneho programu.

Prítomných srdečne privítal starostu obce, ktorý tak otvoril celé podujatie. Po kultúrnom programe detí ZŠ a folklórneho súboru: “Szél fújja pántlikám…“ už nasledovalo samotné stavanie Mája, ktoré realizovali mládenci z obce. Máj bez problémov postavili za povzbudzovania detí, ktorým sa táto časť podujatia asi najviac páčila. Organizátori podujatia pripravili pre dospelých návštevníkov okrem zaujímavého a bohatého programu aj občerstvenie. Podujatie sa nieslo v dobrej atmosfére a vo výbornej nálade. Spokojní návštevníci sa z podujatia rozišli do svojich domovov až v neskorých ranných hodinách. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa zúčastnili na prípravách stavania mája.


Idén is sor került falunkban immár hagyománynak mondható májusfa állításra a helyi KH melletti téren. A jelenlevő lakosokat a helyi polgármester fogadta és ismertette velük a rendezvény műsorát. Majd felléptek a helyi alapiskola diákjai és a „Szél fújja pántlikám …“ hagyományőrző csoport tagjai. A kiváló kultúrműsort maga a májusfa felállítása követte és kora reggelig szóló táncmulatság. Ezennel szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az ünnepség megrendezéséhez.

2015-05-04T21:17:19+00:00 4. mája 2015|Novinky|

Nechaj Komentár