Viacúčelové ihrisko

Viacúčelové ihrisko 2016-12-26T16:54:51+00:00

Otváracie hodiny:

Pondelok – Piatok
Pre žiakov ZŠ a MŠ 8.00 – 15.00  bez poplatku
Pre verejnosť 15.00 – 21.00 v letných mesiacoch
15.00 – 18.00 v zimných mesiacoch
Sobota – Nedeľa
(sviatok, prázdniny)
 9.00 – 21.00 v letných mesiacoch
10.00 – 18.00 v zimných mesiacoch

Poplatky pre verejnosť:

Občania obce Čechynce cudzí záujemci
Futbal 5 /hod. 10 /hod.
Nohejbal/volejbal 3 /hod.  6 /hod.
Tenis 2 /hod. 4 /hod.
Osvetlenie 2 /hod. 4 /hod.
Prenájom šatní 10 eur/1 šatňa
20 eur/2 šatne

Mužstvá organizované obcou a FC Čechynce – bez poplatku

Záväzná rezervácia ihriska

V pondelok až piatok počas úradných hodín na Obecnom úrade v Čechynciach s uhradením poplatkom vopred a ďalšie informácie na tel. čísle: 037/6581233.

Viacúčelové ihrisko je určené pre verejnosť a občanov obce Čechynce a v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti a ochrany zdravia je nutné dodržať nasledovné pokyny:

  • Pre vstup na hraciu plochu využívať oficiálny vchod a čistú športovú obuv
  • Zakazuje sa používať kopačky so štupľami
  • Za poškodenie zdravia nesú zodpovednosť samotní návštevníci
  • Pri športovaní maloletých detí je za ich bezpečnosť zodpovedný zákonný zástupca
  • Zakazuje sa vstupovať do areálu ihriska  motorovým vozidlám, bicyklom, kolobežkám, skateboardom a v kolieskových korčuliach
  • Zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov a nosenia sklenených fliaš a pohárov, odhadzovanie žuvačiek na hraciu plochu
  • Zákaz vstupu so psom a iných zvierat na hraciu plochu
  • Za poškodenie alebo zničenie povrchu, mantinelov, alebo iných častí nachádzajúcich sa v objekte bude obec požadovať ich náhradu
  • Pri využívaní areálu je potrebné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka.

V prípade potreby volajte tel.číslo: 112 (polícia, požiarnici, prvá pomoc)

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Čechynciach bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čechynciach dňa 10.6.2011.